Vårt arbeid

Frivillig assistert retur og reintegrering

IOM kan hjelpe med frivillig assistert retur til hjemlandet ditt. Asylsøkere og migranter uten lovlig opphold i Norge som ønsker å reise tilbake til hjemlandet sitt kan søke på programmet for frivillig assistert retur. Målet for programmet er å assistere med en organisert, human og verdig retur.

Les mer om frivillig assistert retur

Opplæring og integrering for migranter

IOM tilbyr kulturorienteringskurs til kvoteflyktninger som skal til Norge før deres avreise, samt landinformasjonsseminar til ansatte i norske kommuner. Kurset tilbys i det landet flytningene oppholder seg etter å ha flyktet fra sine hjemland, mens seminaret blir holdt i mottakerkommunene.

Les mer om opplæring og integrering

Sårbare Migranter

IOM assisterer sårbare migranter i Norge som ønsker å returnere til hjemlandet sitt. IOM kan tilby ekstra og personlig tilrettelagt støtte før, under og etter retur.

Les mer

Tilbakevending

Hvis du har oppholdstillatelse i Norge, men nå ønsker å flytte tilbake til hjemlandet ditt, kan du søke om støtte fra norske myndigheter. IOM organiserer og bestiller reisen for deg.

Les mer om tilbakevending →

Familiegjenforening

Gjennom vårt verdensomspennende nettverk bistår vi med å forene familier. Vi kan gi logistisk hjelp til familiemedlemmer som har fått tillatelse til å gjenforenes i Norge.

Les mer om familiegjenforening

International Organization for Migration (IOM)

Besøksadresse: Skippergata 33, 4. etasje, 0154 Oslo

Postadresse: Pb 8927 Youngstorget, 0028 Oslo

Åpningstider: Mandag - fredag, 10.00-15.00

Telefon: 23 10 53 20  |  Faks: 23 10 53 23

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social Icon
IOM logo
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • YouTube Icon