Familiegjenforening

IOM arbeider for å beskytte migranters rettigheter, inkludert retten til familieliv. Vi bistår med familiegjenforening gjennom vårt verdensomspennende nettverk av IOM-kontorer i mer enn 100 land. Hvert år bistår vi mange familier med gjenforening fra land over hele verden.  Vår rolle i familiegjenforeningssaker er som koordinator mellom familien i Norge og IOM-kontoret i avreiselandet.

Før en familiegjenforening kan skje, må Utlendingsdirektoratet (UDI) godkjenne visumsøknaden. Søknaden kan sendes til UDI eller til den lokale ambassaden.

Sjekk søknadskriteriene til UDI

IOMs assistanse til familiegjenforening

 

Når du har fått innvilget familiegjenforening fra norske myndigheter, så kan du også søke hjelp fra IOM til å organisere reisen ved å bruke søknadsskjemaet nedenfor. Vær oppmerksom på at denne tjenesten kun kan bli forespurt elektronisk.

Hvis du ikke ønsker hjelp fra IOM, kan du kontakte ambassade eller konsulat og bestille flybilletter selv. Vær oppmerksom på at IOM ikke kan gi hjelp på deler av reisen.

Barn

 

IOM har lang erfaring med å organisere flyreiser til barn som reiser alene, og kan tilby eskorte om det er ønskelig eller påkrevd.

IOM assistant and child at airport
Kostnader og finansiering

 

Utgiftene varierer fra sak til sak, avhengig av behovet og familiens situasjon. Her er en oversikt over noen av utgiftene som kan tilkomme:

 • Flybilletter

 • Transportkostnader til blant annet ambassade og flyplass.

 • Eskorte (flybillett t/r, overnatting, visum med mer).

 • Gebyrer relatert til assistanse ved avreise og i transitt, utreisevisum, medisinsk undersøkelse og andre reiserelaterte kostnader.

 • Utgifter relatert til fullmakter og lignende.

IOM yter dessverre ikke økonomisk støtte til familiegjenforening. Søkere må selv dekke alle kostnadene, eller finne en sponsor for å bistå med betalingen. Du kan kontakte ditt lokale NAV-kontor angående muligheten for økonomisk støtte eller lån.

IOM kan tilby følgende assistanse:

 

 • Bestilling av reisen fra avreiseland til endelig bestemmelsessted i Norge.

 • Fleksible og rimelige flybilletter, ofte med ekstra bagasjekvote.

 • Verifisering av reisedokumenter.

 • Rådgivning relatert til utreisevisum, reisedokument og ambassadebesøk.  

 • Overnatting (om nødvendig).

 • Hjelp med medisinske saker, inkl. medisinsk undersøkelse for å fastslå om personen er reisedyktig.

 • Arrangering av eskorte om nødvendig, inkludert medisinsk personell.

 • Assistanse på flyplassen ved avreise og i transitt, også i Oslo.

 • Koordinering med IOM-kontorer i 100 land over hele verden.

IOMs prosedyre:

 1. Familien fyller ut det elektroniske søknadsskjema (nedenfor) og legger ved UDIs vedtak.

 2. IOM vurderer saken og sender et kostnadsoverslag.

 3. Dersom familien ønsker å benytte IOMs tjenester, må betaling overføres til IOM Norges bankkonto.

 4. IOM bekrefter mottak av betaling og starter bestilling.

 5. IOM i avreiselandet sjekker familiemedlemmenes reisedokumenter/visum og organiserer reisen til Norge.

 6. IOM Norge informerer sponsor/familie om reisedetaljer.

 7. Etter ankomst kontrollerer IOM de faktiske kostnader som påløper, og informerer sponsor om det er nødvendig med refusjon eller tilleggsbetaling.

 
International Organization for Migration (IOM)

Office: Skippergata 33, 4th floor, 0154 Oslo, Norway

Post: Pb 8927 Youngstorget, 0028 Oslo, Norway

Opening hours: Monday - Friday, 10:00-15:00

Telephone: (+47) 23 10 53 20  |  Fax: (+47) 23 10 53 23

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
IOM logo
 • Facebook Icon
 • Twitter Icon
 • YouTube Icon