1/7

På grunn av COVID-19 pandemien begrenser IOM Norge adgang til vår resepsjon. Vennligst ring oss for å gjøre avtale. Vi leser og svarer forløpende på e-poster og er tilgjengelige på telefon.

Vi ber dere vennligst om å sende deres spørsmål om frivillig retur til iomoslovarp@iom.int eller å ringe 406 23 277.  For godkjente retursøknader ber vi dere ringe 936 97 672.

For spørsmål om overføringsflyktninger vennligst send epost til norwayresettlement@iom.int; for familiegjenforening epost til iomoslofam@iom.int eller ring til 920 58 206..

 

For spørsmål om kulturorientering og landinformasjon-seminar vennligst send epost til iomoslolhd@iom.int eller ring 920 37 781.

IOM Norge

Vi er Den internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM), FNs migrasjonsbyrå. Vi er den ledende mellomstatlige organisasjonen på migrasjonsfeltet. IOM tilbyr tjenester og rådgivning til regjeringer og migranter. Vi arbeider ut fra prinsippet om at en human og velorganisert migrasjon er til det beste for både migranter og samfunn. I IOM arbeider mer enn 10.000 personer i over 150 forskjellige land.

De siste 15 årene har vi assistert migranter som ønsker å reise fra Norge tilbake til sine hjemland. Vi tilbyr kulturorientering for flyktninger som skal komme til Norge, og til mottakerkommuner. Vi hjelper også sårbare grupper i Norge, samt jobber med familiegjenforening, tilbakevending, rettigheter for LHBTI, og andre migrasjonsrelaterte temaer.

Lær mer om oss og arbeidet vårt

Les førstehåndsberetninger fra mennesker som har reist hjem ved hjelp av IOM’s program for frivillig assistert retur og reintegrering.

IOM kan hjelpe deg med frivillig assistert retur til hjemlandet ditt. Asylsøkere og migranter uten lovlig opphold i Norge som ønsker å reise tilbake til hjemlandet sitt kan søke på programmet for frivillig assistert retur.

 

Målet for programmet er å assistere med en organisert, trygg og verdig retur.

I IOM tilbyr kulturorientering til kvoteflyktninger som skal til Norge før avreise, samt landinformasjonsseminar i norske kommuner. Kurset tilbys der flyktningene oppholder seg etter å ha flyktet. Seminarene blir holdt i mottakerkommunene.  Målsetningen er å legge til rette for rask og god integrering i det norske samfunnet.

 

​​På grunn av den nåværende COVID-19-situasjonen, tilbyr IOM Oslo digital landinformasjons-webinar til bosettingskommuer som i 2020. IOM anbefaler å arrangere slike webinarer hvor flere kommuner kan delta samtidig

​​

IOM arbeider for å beskytte migranters rettigheter, inkludert retten til familieliv. Vi kan, gjennom vårt globale nettverk av kontorer, gi logistisk hjelp til slektninger som har fått tillatelse til å bli med familier i Norge.

Med IOMs kompetanse kan du få hjelpen som trengs for å gjenforenes med familiemedlemmene dine.

International Organization for Migration (IOM)

Besøksadresse: Skippergata 33, 4. etasje, 0154 Oslo

Postadresse: Pb 8927 Youngstorget, 0028 Oslo

Åpningstider: Mandag - fredag, 10.00-15.00

Telefon: 23 10 53 20  |  Faks: 23 10 53 23

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social Icon
IOM logo
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • YouTube Icon