Om IOM

Historien

Den internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM), FNs migrasjonsbyrå, ble grunnlagt i 1951. IOM er den ledende mellomstatlige organisasjonen på migrasjonsfeltet, og jobber tett med regjeringer, andre mellomstatlige organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner.

​IOM har 173 medlemsstater, 8 stater med observatørstatus, og kontorer i over 100 land. IOM arbeider ut fra prinsippet om at en human og velorganisert migrasjon er til det beste for både migranter og samfunn, og gjør dette gjennom å tilby tjenester og rådgivning til regjeringer og migranter.

 

IOM arbeider for at migrasjon skal være velorganisert og human, for å fremme internasjonalt samarbeid på migrasjonsfeltet, for å finne praktiske løsninger knyttet til migrasjonsproblemer, og for å tilby humanitær hjelp til migranter i nød, inkludert flyktninger og internt fordrevne personer. 

 

​IOMs konstitusjon påviser sammenhengen mellom migrasjon og økonomisk, sosial og kulturell utvikling, samt retten til fri bevegelse.

IOM arbeider innen de fire hovedområdene knyttet til organisering av migrasjon:

  1. Migrasjon og utvikling

  2. Fasilitering av migrasjon

  3. Regulering av migrasjon

  4. Tvungen migrasjon

IOMs aktiviteter som omhandler disse områdene inkluderer å fremme internasjonale migrasjonslover, politikkutvikling og veiledning, beskyttelse av migranters rettigheter, migrasjonshelse, og kjønnsaspekter ved migrasjon.

For å lære mer om IOM, så kan du lese mer om:

IOM i Norge

 

IOM Norge ble etablert i 2002 på anmodning av den norske regjering. Det første programmet som ble implementert i Norge var det det frivillig assisterte returprogrammet. Dette programmet tilbys asylsøkere og andre migranter uten lovlig opphold i Norge, og tilbyr assistanse til de som planlegger å returnere frivillig til hjemlandet. Les mer om frivillig assistert retur og reintegrering.

 

IOM tilbyr kulturorienteringskurs til kvoteflyktninger som skal til Norge før deres avreise, samt landinformasjonsseminarer til ansatte i norske kommuner. Les mer om opplæring og integrering for migranter.

 

IOM Norge holder til sentralt i Oslo, og har ansatte som til sammen snakker mer enn 20 forskjellige språk. Kontoret er åpent fra klokken 10.00-15.00 mandag til fredag, og man trenger ingen avtale for å besøke kontoret. Alle henvendelser til IOM blir behandlet konfidensielt, og du trenger ikke oppgi navnet ditt for få veiledning. 

 

Kongeriket Norge ble tidlig medlem i IOM, og er en av organisasjonens 169 medlemsstater.

Leder (Chief of Mission)
Brosjyre

Steven Hamilton ble leder (Chief of Mission) av IOM Norge i 2016, etter tidligere stillinger som Deputy Chief of Mission for Indonesia (2008-2016), Chief of Pacific Operation based in Australia (2007-2008), Chief of Mission for Papua New Guinea (2001-2007), Regional Operations Officer for West Africa based in Senegal (2001) and Operations Officer in Macedonia (1999-2001).

International Organization for Migration (IOM)

Besøksadresse: Skippergata 33, 2. etasje, 0154 Oslo

Postadresse: Pb 8927 Youngstorget, 0028 Oslo

Åpningstider: Mandag - fredag, 10.00-15.00

Telefon: 23 10 53 20  |  Faks: 23 10 53 23

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social Icon
IOM logo
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • YouTube Icon