Om IOM

Historien

Den internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM), FNs migrasjonsbyrå, ble grunnlagt i 1951. IOM er den ledende mellomstatlige organisasjonen på migrasjonsfeltet, og jobber tett med regjeringer, andre mellomstatlige organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner.

​IOM har 173 medlemsstater, 8 stater med observatørstatus, og kontorer i over 100 land. IOM arbeider ut fra prinsippet om at en human og velorganisert migrasjon er til det beste for både migranter og samfunn, og gjør dette gjennom å tilby tjenester og rådgivning til regjeringer og migranter.

 

IOM arbeider for at migrasjon skal være velorganisert og human, for å fremme internasjonalt samarbeid på migrasjonsfeltet, for å finne praktiske løsninger knyttet til migrasjonsproblemer, og for å tilby humanitær hjelp til migranter i nød, inkludert flyktninger og internt fordrevne personer. 

 

​IOMs konstitusjon påviser sammenhengen mellom migrasjon og økonomisk, sosial og kulturell utvikling, samt retten til fri bevegelse.

IOM arbeider innen de fire hovedområdene knyttet til organisering av migrasjon:

  1. Migrasjon og utvikling

  2. Fasilitering av migrasjon

  3. Regulering av migrasjon

  4. Tvungen migrasjon

IOMs aktiviteter som omhandler disse områdene inkluderer å fremme internasjonale migrasjonslover, politikkutvikling og veiledning, beskyttelse av migranters rettigheter, migrasjonshelse, og kjønnsaspekter ved migrasjon.

For å lære mer om IOM, så kan du lese mer om:

IOM i Norge

 

IOM Norge ble etablert i 2002 på anmodning av den norske regjering. Det første programmet som ble implementert i Norge var det det frivillig assisterte returprogrammet. Dette programmet tilbys asylsøkere og andre migranter uten lovlig opphold i Norge, og tilbyr assistanse til de som planlegger å returnere frivillig til hjemlandet. Les mer om frivillig assistert retur og reintegrering.

 

IOM tilbyr kulturorienteringskurs til kvoteflyktninger som skal til Norge før deres avreise, samt landinformasjonsseminarer til ansatte i norske kommuner. Les mer om opplæring og integrering for migranter.

 

IOM Norge holder til sentralt i Oslo, og har ansatte som til sammen snakker mer enn 20 forskjellige språk. Kontoret er åpent fra klokken 10.00-15.00 mandag til fredag, og man trenger ingen avtale for å besøke kontoret. Alle henvendelser til IOM blir behandlet konfidensielt, og du trenger ikke oppgi navnet ditt for få veiledning. 

 

Kongeriket Norge ble tidlig medlem i IOM, og er en av organisasjonens 173 medlemsstater.

Leder (Chief of Mission)
Brosjyre
Image of VG brochures
CoM profile photo 2021.jpg

Vi ønsker vår nye leder (Chief of Mission) Fatou Diallo Ndiaye  velkommen. Hun har jobbet 20 år i IOM og skal nå lede IOM's kontor i Norge etter å ha ledet våre kontor i Guinea, Liberia og Sierra Leone.

International Organization for Migration (IOM)

Besøksadresse: Skippergata 33, 4. etasje, 0154 Oslo

Postadresse: Pb 8927 Youngstorget, 0028 Oslo

Åpningstider: Mandag - fredag, 10.00-15.00

Telefon: 23 10 53 20  |  Faks: 23 10 53 23

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social Icon
IOM logo
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • YouTube Icon