Frivillig assistert retur og reintegrering

Programmet for frivillig assistert retur er et returassistanseprogram for asylsøkere og migranter uten lovlig opphold i Norge. Målet for programmet er å assistere med en organisert, trygg og verdig retur.

Hvordan søke om frivillig assistert retur

Fra 19. juni 2019 skal søknader om Frivillig Assistert Retur direkte til Utlendingsdirektoratet (UDI). Søknader som innvilges VARP støtte videresendes fra UDI til IOM.

Hva vi tilbyr:

 • Returinformasjon og rådgivning

 • Anskaffelse av reisedokumenter

 • Organisering av reisen

 • Assistanse ved avreise, i transitt og ved ankomst

 • Assistanse og transport til endelig bestemmelsessted

 • Videre oppfølging, avhengig av tilgjengelighet og behov

Hvem kan søke?

 1. Asylsøkere som:

  • Venter på utfall av asylsøknaden

  • Har fått avslag på asylsøknaden

  • Har fått avslag på anke på asylsøknaden

  • Har trukket sin asylsøknad

 2. Enhver migrant som ikke har søkt asyl eller som ikke har lovlig opphold i Norge.

Fordelene med å reise med IOM:

 • Du reiser som en vanlig passasjer.

 • Du får hjelp til å anskaffe reisedokumenter ved behov.

 • Du får assistanse ved avreise, i transitt og ved ankomst.

 • Du blir informert på forhånd om når du skal reise. Dette gjør det mulig for deg å planlegge og forberede reisen, og å informere venner og slektninger i Norge og hjemlandet om din retur.

 • IOM hjelper deg til endelig destinasjon i hjemlandet.

 • IOM informerer ikke lokale myndigheter om din retur.

 • For enkelte nasjonaliteter er det mulig å søke om ekstra økonomisk støtte. For å vite om du kvalifiserer til slik støtte må du kontakte oss.

 • Du betaler ikke for IOMs tjenester. De er gratis.

 • Du vil ikke stå i gjeld til den norske stat for din reise.

Lurer du på noe mer? Finn svar blant våre ofte stilte spørsmål

Søkt til UDI om Frivillig Assistert Retur

Viktig informasjon!

IOM er ikke underlagt norske myndigheter. IOM kan ikke hjelpe deg med å få oppholdstillatelse eller flyktningstatus i Norge. Dersom du mener at din asylsak ikke ble gitt en rettferdig behandling, kan du kontakte advokat eller NOAS for videre assistanse.

 

IOM gjør deg oppmerksom på at før IOM kan assistere deg i sitt returprogram, må IOM få godkjenning fra norske myndigheter (UDI). UDI kan nekte enkeltpersoner å reise med IOM og grunnene for avslag blir ikke gjort kjent for IOM, kun deg personlig. Politiet er ikke involvert i din frivillige retur med IOM.

Image of counsellor
Økonomisk reintegreringsstøtte (FSR)

Det er mulig at du kvalifiserer til økonomisk reintegreringsstøtte. Den økonomiske støtten er ment å være en støtte i oppstartsfasen for å gjenopprette livet ditt hjemme. Det er den norske regjeringen som bestemmer hva slags støtte du kan få, og som finansierer støtten. IOM distribuerer og administrerer støtten.

IOM bestiller og betaler for flybilletten for returreisen, og gir deg lommepenger til reisen. Lommepengene er USD 80 for voksne over 18 år, og USD 110 for barn under 18 år.

Før avreise vil alle søkere få informasjon om hvordan den økonomiske støtten vil bli distribuert, og motta kontaktinformasjon til deres lokale IOM-kontor. I de fleste tilfeller er distribusjonen av reintegreingsstøtten fullført rundt 3 uker etter ankomst. Bankoverføring er mulig i de fleste land, og hvis en søker har bankdetaljer klar før avreise, kan betalingsprosessen bli raskere. IOM følger FNs egne valutakurser som oppdateres én til to ganger per måned. Den økonomiske støtten betales normalt i lokal valuta, med valutakursen NOK → USD → lokal valuta. Helt unntaksvis kan støtten betales i en annen valuta, vanligvis USD, avhengig av situasjonen i returlandet.

Har du spørsmål om FSR? Finn svar i våre ofte stilte spørsmål

Sjekk om du kvalifiserer for støtte med UDI →

Reiseinformasjon

Vennligst les våre retningslinjer om du skal reise med IOM.

Returhistorier

Gjennom årene har vi assistert tusenvis av mennesker med deres retur fra Norge. Enhver migrants opplevelse og historie er unik. Vi har samlet noen av disse returhistoriene for å dele disse opplevelsene med deg.

Brosjyrer

Klikk på ditt foretrukkede språk for å se/laste ned en brosjyre.

International Organization for Migration (IOM)

Besøksadresse: Skippergata 33, 4. etasje, 0154 Oslo

Postadresse: Pb 8927 Youngstorget, 0028 Oslo

Åpningstider: Mandag - fredag, 10.00-15.00

Telefon: 23 10 53 20  |  Faks: 23 10 53 23

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
IOM logo
 • Facebook Icon
 • Twitter Icon
 • YouTube Icon