Sårbare migranter

IOM assisterer sårbare migranter i Norge som ønsker å returnere til hjemlandet sitt. IOM kan tilby migranten ekstra og personlig tilrettelagt støtte før, under og etter retur.

Hvem kan søke?

 • Ofre for menneskehandel (voksne og barn).

 • Enslige mindreårige (barn som kom til Norge uten foreldre eller juridisk verge).

 • Overårige migranter (som kom til Norge som enslige mindreårige og som nå er mellom 18 og 23 år).

 • Migranter med medisinske behov (med omfattende medisinsk oppfølgingsbehov i hjemlandet).

 • Andre sårbare migranter (for eksempel ofre for vold, utnyttelse og misbruk, ofre for vold i nære relasjoner, ofre for tvangsekteskap og eldre migranter uten familienettverk i hjemlandet).

IOM kan tilby:

 • Informasjon om frivillig assistert retur og forhold i hjemlandet.

 • Veiledning og vurdering av reintegreringsbehov.

 • Familieoppsporing for enslige mindreårige.

 • Risikovurdering for ofre for menneskehandel.

 • Hjelp med å anskaffe reisedokumenter om nødvendig.

 • Gratis reise fra Norge til hjemland (med ledsager om nødvendig).

 • Reintegreringsstøtte og veiledning fra IOM i hjemlandet etter retur.

 • Monitorering under og etter reintegreringsperioden.

Fordeler ved å reise med IOM:

 • Du reiser som en vanlig passasjer.

 • Du vil motta assistanse fra IOM ved avreise, i transitt og ved ankomst i hjemlandet ditt.

 • Du blir informert på forhånd om når du skal reise. Dette gjør det mulig for deg å planlegge og forberede reisen, og å informere venner og slektninger i Norge og hjemlandet om din retur.

 • Reisen din organiseres helt frem til den endelige destinasjonen.

 • IOM informerer ikke lokale myndigheter i ditt hjemland om din retur.

 • Du betaler ikke for IOMs tjenester. De er gratis.

 • Du vil ikke stå i gjeld til norske myndigheter for utgifter knyttet til reisen.

 • Du blir informert på forhånd om når du skal reise.

Counselling at IOM Norway
Reintegreringsstøtte for sårbare migranter

 

Sårbare migranter mottar reintegreringsstøtte til en verdi av kr 42.000 som administreres av IOM i hjemlandet. Den økonomiske støtten dekker basisbehov i den første perioden etter retur og støtter opp om økonomisk selvstendighet.

Reintegreringsstøtten er vanligvis fordelt som angitt under, men ettersom sårbare migranter har ulike behov er det noe fleksibilitet i forhold til hvordan støtten brukes. Noen bestemmer seg for å bruke mer av støtten til medisinsk behandling og andre vil investere mer i utdannelse.

1. Livsopphold
Støtten kan brukes på mat, klær, transport, hygieniske artikler, innhenting av identitetsdokumenter eller andre umiddelbare behov. Livsoppholdstøtten gis i kontanter med unntak av til enslige mindreårige som får støtten via foreldre eller som ikke-kontant støtte.

2. Bostøtte
Ikke-kontant støtte som kan brukes til å betale leie av leilighet eller midlertidig bosted, materialer for oppgradering av bolig og møbler eller andre nødvendigheter til bolig.

3. ​Medisinsk støtte
Ikke-kontant støtte som kan brukes for medisinsk behandling, terapi eller medisiner.

4. Utdanning, yrkesopplæring, oppstartsstøtte til bedrift eller praksisplass

Migranten bestemmer selv hvordan støtten skal brukes etter evner, interesser og situasjon. Dette er ikke-kontant støtte som kan dekke utgifter til utdannelse, yrkesopplæring, støtte til å starte opp en bedrift eller butikk eller lønn i praksisperiode.

International Organization for Migration (IOM)

Besøksadresse: Skippergata 33, 4. etasje, 0154 Oslo

Postadresse: Pb 8927 Youngstorget, 0028 Oslo

Åpningstider: Mandag - fredag, 10.00-15.00

Telefon: 23 10 53 20  |  Faks: 23 10 53 23

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
IOM logo
 • Facebook Icon
 • Twitter Icon
 • YouTube Icon