News

IOM og Hadsel kommune: Webinar om Syria

Hadsel kommune har invitert IOM Oslo til å holde et webinar, om Syria, til de av kommunens ansatte fra Hadsel, Sortland, Andøy, Lødingen og Øksnes som jobber med flyktninger fra Syria. Webinaret skal finne sted den 9. juni 2021 via MS TEAMS og dagsorden inkludere følgende tema:​


 • En kort presentasjon om IOM

 • Informasjon om hva flyktningene lærte om Norge under kulturorienteringskurset før reisen til Norge

 • Informasjon om flyktningenes hjemland og transittland, blant annet:

 • Geografi og geopolitisk situasjon, konflikt historie, demografi, etniske grupper, språk og religion

 • Grunner til flukt

 • Konflikt – nåværende situasjon

 • Kulturelle forskjeller

 • Mulige integreringsutfordringer


Bor du i Hadsel, Sortland, Andøy, Lødingen og Øksnes og vil delta i webinaret ta gjerne kontakt med: amalie.senneset@hadsel.kommune.no


Vil du organisere et slikt webinar skreddersydd til din kommunes interesser og behov ta gjerne kontakt. Kilkk her: IOM Norge | Opplæring og integrering for migranter for mer informasjons om webinar. Ta gjerne kontakt med oss på epost til IOM Oslo Labour Mobility and Human Development iomoslolhd@iom.int dersom dere er interessert.


Vi anbefaler at slike webinarer arrangeres i samarbeid med andre kommuner slik at flere interesserte kan delta samtidig.

Archive
International Organization for Migration (IOM)

Office: Skippergata 33, 2nd floor, 0154 Oslo, Norway

Post: Pb 8927 Youngstorget, 0028 Oslo, Norway

Opening hours: Monday - Friday, 10:00-15:00

Telephone: (+47) 23 10 53 20  |  Fax: (+47) 23 10 53 23

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
IOM logo
 • Facebook Icon
 • Twitter Icon
 • YouTube Icon