News

IOM og Vindafjord-Etne kommune: webinar om Den demokratiske republikken Kongo - 30. mars 2022


Photo © IOM | Muse Mohammed


Vindafjord-Etne har invitert IOM Oslo til å holde et wbinar til de av kommunens ansatte som jobber med bosatte flyktninger. Webinaret skal finne sted den 30. mars 2022 via MS TEAMS og dagsorden inkludere følgende tema:

· En kort presentasjon av IOM

· Informasjon om hva flyktningene lærte om Norge under kulturorienteringskurset før de kom til din kommune

· Informasjon om flyktningenes hjemland og transittland, blant annet:

· Geografi og geopolitisk situasjon, konflikt historie, demografi, etniske grupper, språk og religion

· Grunner til flukt

· Konflikt – nåværende situasjon

· Kulturelle forskjeller, og


Bor du i Vindafjord-Etne og vil delta i webinaret ta gjerne kontakt med Aareskjold, Miriam Miriam.Aareskjold@nav.no for mer informasjons og mulighet til å delta.

Vil du organisere et slikt webinar eller fremmøteseminar skreddersydd til din kommunes interesser og behov ta gjerne kontakt via linken: IOM Norge | Opplæring og integrering for migranter for mer.

Vi anbefaler at slike webinar eller

fremmøteseminara arrangeres i samarbeid med andre kommuner slik at flere interesserte kan delta samtidig.

Photo © IOM | Wells Angela

Archive
International Organization for Migration (IOM)

Office: Skippergata 33, 2nd floor, 0154 Oslo, Norway

Post: Pb 8927 Youngstorget, 0028 Oslo, Norway

Opening hours: Monday - Friday, 10:00-15:00

Telephone: (+47) 23 10 53 20  |  Fax: (+47) 23 10 53 23

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social Icon
IOM logo
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • YouTube Icon