News

Lillesand: Informasjonsmøte om Syria
Tirsdag 11. mai 2021, 0900- 1200

Den Internasjonale Organisasjonen for Migrasjon (IOM) skal, etter invitasjon fra Lillesand kommune, holde et tre timers webinar om Syria – land, kultur og samfunn. Det blir fokus på blant annet:

· Syrias geografi, historie, politisk system, demografi, religioner og etniske grupper

· Konflikt – nåværende situasjon, hvorfor flykter syrer og til hvor

· Levekår, helse- og utdanningssystemer i Syria og i transittlandet Libanon

· Sikkerhetssituasjonen og utfordringer i transittland

· Syrisk kultur: familiestruktur med fokus på barn/familie, språk, religion, mat, klær, og vaner

· Kulturelle forskjeller, kulturell tilpasning og hva flyktninger forteller etter å ha bodd i Norge.

Informasjon og påmelding: Ragnhild Konnestad, NAV Lillesand, ragnhild.konnestad@nav.no


Vil dere arrangere et slikt webinar skreddersydd til din kommunes interesser og behov ta gjerne kontakt.

Klikk her: IOM Norge | Opplæring og integrering for migranter for mer informasjon om hva vi kan tilby. Ta gjerne kontakt med oss på epost til IOM Oslo Labour Mobility and Human Development iomoslolhd@iom.int dersom dere er interessert.

Archive
International Organization for Migration (IOM)

Office: Skippergata 33, 2nd floor, 0154 Oslo, Norway

Post: Pb 8927 Youngstorget, 0028 Oslo, Norway

Opening hours: Monday - Friday, 10:00-15:00

Telephone: (+47) 23 10 53 20  |  Fax: (+47) 23 10 53 23

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social Icon
IOM logo
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • YouTube Icon