Ofte stilte spørsmål

Vi mottar mange spørsmål om frivillig assistert retur og reintegrering, retningslinjer for reise, og økonomisk støtte. På denne siden har vi forsøkt å svare på de vanligste spørsmålene. Vennligst ta kontakt om du skulle ha flere spørsmål.

Gjennom årene har vi assistert tusenvis av mennesker med deres retur fra Norge. Enhver migrants opplevelse og historie er unik. Vi har samlet noen av disse returhistoriene for å dele disse opplevelsene med deg.

Frivillig assistert retur

Hvor lang tid tar søknadsprosessen?


Dette varierer veldig fra sak til sak, og kan ta alt fra uker til måneder. Hva slags dokumenter søker kan fremvise vil påvirke denne prosessen. Hvis søker kan fremvise et gyldig reisedokument, vil behandling av saken kunne gå raskere.
Om jeg har en søknad om retur med IOM, kan politiet fremdeles tvangsutsende meg?


Norske myndigheter vil kunne se at du har en aktiv søknad om retur med IOM. En søknad om retur med IOM er derimot aldri en garanti for at politiet ikke tvangsutsender deg.
Skulle jeg reise med IOM, vil dette ha konsekvenser for mine muligheter til å komme tilbake til Norge?


Nei, selve returen med IOM vil ikke ha noen konsekvenser. Din individuelle sak med norske myndigheter kan derimot ha det. IOM har ikke innsyn i din sak med norske myndigheter, derfor må du alltid spørre dem selv. Skulle du returnere til Norge innen to år kan du bli bedt om å betale tilbake deler av eller hele den finansielle støtten du eventuelt mottok.
Kan IOM garantere for min sikkerhet når jeg reiser frivillig tilbake med IOM til mitt hjemland?


IOM kan ikke garantere for din sikkerhet når du reiser frivillig tilbake med IOM til ditt hjemland. Det å reise med IOM er frivillig, og det er ditt ansvar å gjøre deg kjent med sikkerhetssituasjonen i hjemlandet og regionen.
Kan jeg selv velge hvilket land jeg vil reise til?


Du kan kun søke om å reise til et land der du har statsborgerskap eller gyldig oppholdstillatelse. Det er noen destinasjoner IOM ikke kan assistere til. IOM Norge kan ikke assistere asylsøkere til et annet Dublin-land. Vennligst ring kontoret vårt hvis du trenger mer informasjon om dette.

Reisen

Hvor lang tid tar søknadsprosessen?


Dette varierer veldig fra sak til sak, og kan ta alt fra uker til måneder. Hva slags dokumenter søker kan fremvise vil påvirke denne prosessen. Hvis søker kan fremvise et gyldig reisedokument, vil behandling av saken kunne gå raskere.
Om jeg har en søknad om retur med IOM, kan politiet fremdeles tvangsutsende meg?


Norske myndigheter vil kunne se at du har en aktiv søknad om retur med IOM. En søknad om retur med IOM er derimot aldri en garanti for at politiet ikke tvangsutsender deg.
Skulle jeg reise med IOM, vil dette ha konsekvenser for mine muligheter til å komme tilbake til Norge?


Nei, selve returen med IOM vil ikke ha noen konsekvenser. Din individuelle sak med norske myndigheter kan derimot ha det. IOM har ikke innsyn i din sak med norske myndigheter, derfor må du alltid spørre dem selv. Skulle du returnere til Norge innen to år kan du bli bedt om å betale tilbake deler av eller hele den finansielle støtten du eventuelt mottok.
Kan IOM garantere for min sikkerhet når jeg reiser frivillig tilbake med IOM til mitt hjemland?


IOM kan ikke garantere for din sikkerhet når du reiser frivillig tilbake med IOM til ditt hjemland. Det å reise med IOM er frivillig, og det er ditt ansvar å gjøre deg kjent med sikkerhetssituasjonen i hjemlandet og regionen.
Kan jeg selv velge hvilket land jeg vil reise til?


Du kan kun søke om å reise til et land der du har statsborgerskap eller gyldig oppholdstillatelse. Det er noen destinasjoner IOM ikke kan assistere til. IOM Norge kan ikke assistere asylsøkere til et annet Dublin-land. Vennligst ring kontoret vårt hvis du trenger mer informasjon om dette.

 

Økonomisk reintegreringsstøtte (FSR)

Hvor mye vil jeg få i økonomisk støtte?


Beløpet vil avhenge av når du søker og enkelte andre faktorer. Det er UDI som bestemmer hvor mye penger du vil motta. Les om de ulike støttene her.
Er det mulig å få den økonomisk støtten i Norge?


Utdelingen av økonomisk støtte foregår i landet du skal returnere til, og det er derfor ikke mulig å motta økonomisk støtte i Norge.
Hvor lang tid tar å motta den økonomiske støtten?


Det vil normalt ta tre uker etter ankomst, men dette kan variere fra land til land. Tiden det vil ta avhenger også av at du kontakter IOM-kontoret i hjemlandet ditt etter ankomst, siden det er de som vil fordele den økonomiske støtten. For at du skal motta den økonomiske støtten så snart som mulig, anbefaler vi at du kontakter det lokale IOM-kontoret så snart som mulig etter at du har returnert. Din IOM-pose vil inneholde kontaktinformasjonen til det lokale IOM-kontoret.
Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke har mottatt min økonomiske støtte?


Ta kontakt med ditt lokale IOM-kontor. Din IOM-pose vil inneholde deres kontaktinformasjon.
Kan den økonomiske støtten overføres til bankkontoen til en av mine familiemedlemmer?


Ja, dette kan være mulig med en skriftlig fullmakt/bekreftelsesbrev fra deg.
Kan jeg få utbetalt den økonomisk støtten i USD?


Utbetalingen av den økonomiske støtten er normalt gitt i den lokal valutaen. Helt unntaksvis kan støtten utbetales i en annen valuta, vanligvis USD, avhengig av situasjonen i returlandet.
Kan jeg få utbetalt den økonomisk støtten på flyplassen når jeg har landet på min endelige destinasjon?


Av sikkerhetshensyn er dette dessverre ikke mulig.

 
International Organization for Migration (IOM)

Besøksadresse: Skippergata 33, 2. etasje, 0154 Oslo

Postadresse: Pb 8927 Youngstorget, 0028 Oslo

Åpningstider: Mandag - fredag, 10.00-15.00

Telefon: 23 10 53 20  |  Faks: 23 10 53 23

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social Icon
IOM logo
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • YouTube Icon