Tilbakevending

Hvis du har oppholdstillatelse i Norge, men nå ønsker å flytte tilbake til hjemlandet ditt, kan du søke om støtte fra norske myndigheter. IOM organiserer og bestiller reisen for deg på vegne av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Hvem kan søke om tilbakevending?

  • Du må ha fått beskyttelse (asyl) eller opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn, eller ha fått familieinnvandring med en person som tilhører en av disse gruppene.

  • Det må ha gått minst tre måneder siden du fikk oppholdstillatelse.

  • Du kan vanligvis ikke være norsk statsborger, men det er mulig å søke om unntak.

​​

Har du spørsmål relatert til reise? Se våre ofte stilte spørsmål

Les mer om tilbakevending på UDIs nettsider

Woman looking out of window
Send søknaden til:

 

UDI region sør

Postboks  647

4666 Kristiansand

Telefon: (+47) 38 10 60 60

E-post: rks@udi.no

International Organization for Migration (IOM)

Besøksadresse: Skippergata 33, 4. etasje, 0154 Oslo

Postadresse: Pb 8927 Youngstorget, 0028 Oslo

Åpningstider: Mandag - fredag, 10.00-15.00

Telefon: 23 10 53 20  |  Faks: 23 10 53 23

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social Icon
IOM logo
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • YouTube Icon